AKFIX 100S | KEO SILICONE CHỐNG NẤM MÓC

ỨNG DỤNG

  • Khe nối vệ sinh: Gắn thiết bị nhà bếp và nhà vệ sinh
  • Gắn kết khe nối
  • Ứng dụng chống phong hóa
  • Công trình kính