AKFIX 202 | KEO DÁN CƯỜNG ĐỘ CAO

KEO DÁN CƯỜNG ĐỘ CAO AKFIX 202

  • Gốc: Cao su cloropen
  • Cơ chế ninh kết: Khô tự nhiên
  • Thời gian hết dính: : 25-30 phút (ASTM C679)
  • Tỷ trọng: 0,808 –0,812 gr/cm3 (ASTM D1875)
  • Độ nhớt: 1400 –1750 Cps (ASTM D1084)
  • Chịu nhiệt độ: -20oC đến +90oC