AKFIX 320C | KEO DÁN MÁI ĐUA POLYSTYRENE

KEO DÁN AKFIX 320C

  • Gốc: Acrylic phân tán
  • Tỷ trọng: 1.40 ± 0.03 gr/cm3 (ASTM D 1875)
  • Thời gian hết dính: 30-40 phút (ở 25°C và %50 R.H.) (ASTM C 679)
  • Tốc độ ninh kết: 1-2 mm/ngày (ở 25°C và %50 R.H.)
  • Chịu nhiệt: -10°C đến +80°C