AKFIX 610 | KEO DÁN GỐC PU KHÔNG CẦN NEO

KEO DÁN GỐC PU AKFIX 610

  • Gốc: Polyurethane prepolymer
  • Tỷ trọng: 11.33± 0.3 lb/gal
  • Thời gian hết dính: 5 –10 phút (ở 23°C và % 50 R.H.)
  • Độ đặc: Lưu biến
  • Co ngót: Không
  • Thời gian neo: 15 –20 phút*
  • Chịu nhiệt độ: -4oF đến +158oF