AKFIX 612J | KEO DÁN PU DÁN GÓC NHÔM CỰC NHANH

106.000,0

KEO DÁN PU AKFIX 612J

  • Gốc: Polyurethane prepolymer
  • Tỷ trọng: 1.13 ± 0.03 gr/ml
  • Thời gian hết dính: 5 –10 phút (ở 23°C và %50 R.H.)
  • Độ đặc: Lưu biến
  • Co ngót: Không
  • Thời gian neo: 15 –20 phút*