AKFIX 647FC | KEO PU DÁN KIM LOẠI NINH KẾT NHANH

KEO PU AKFIX 647FC

  • Dựng thân xe, công-ten-nơ, nhà lưu động, vv.
  • Gắn ống thông gió, máng xối, vòi, vv.
  • Chít khe nối tấm kim loại
  • Để giảm độ rung cho các công trình lắp ghép bằng kim loại
  • Gắn kín chống nước, không khí, khí gas và bụi
2

2