AKFIX 820 | BỌT PU CHỊU LỬA CẤP B1

179.000,0

BỌT PU AKFIX 820

  • Lắp đặt khung cửa.
  • Trám điền khe hở, khe nối và lỗ rỗng.
  • Trám khe thấm nước trên tường.
  • Cách nhiệt cho mái nhà.
  • Trám chít đường ống và cáp ngấm nước.
2

2