AKFIX 900N | KEO SILICON DÁN GƯƠNG

KEO SILICON AKFIX 900N

  • Tường gương trong các cửa hàng, nhà hàng, nhà thi đấu thể thao
  • Dán gương lên nhựa cúng, bê tông, gỗ, vv.
  • Dán gương lên cửa hoặc tường gạch men