AKFIX 960 | MULTI BOND ADHESIVE FOAM – BỌT PU KẾT DÍNH

BỌT PU AKFIX 960

  • Tốt nhất dùng cho dán tấm cách nhiệt và trám khe hở trong khi tiến hành dán.
  • Các vật liệu chế biến từ gỗ kết dính với bê tông, kim loại, vv.
  • Những ứng dụng cần độ trương nở tối thiểu.