AKFIX AC600 | KEO ACRYLIC HỒNG

KEO ACRYLIC HỒNG AKFIX AC600

  • Có màu hồng và trở thành màu trắng khi khô
  • Hàm lượng VOC rất thấp
  • Chống thấm nước sau khi ninh kết
  • Rất dễ sử dụng
  • Có thể sơn phủ