AKFIX AC603 | KEO ACRYLIC TRONG SUỐT

KEO  AKFIX AC603 ACRYLIC TRONG SUỐT

  • Trở thành trong suốt khi đã ninh kết
  • Hàm lượng VOC rất thấp
  • Chống thấm nước sau khi ninh kết
  • Có thể sử dụng trên tất cả các bề mặt xốp như gạch, bê tông, gỗ,vv.