AKFIX ALL BOND FLEXI | KEO TRÁM KHE GỐC MS, MỘT THÀNH PHẦN

AKFIX ALL BOND FLEXI

  • Hóa chất gốc: MS Polyme
  • Hệ thống ninh kết: Hơi ẩm
  • Tỷ trọng: 1.38 ± 0.03 gr/ml
  • Hình thức/màu sắc: Bột nhão, trắng/đen/ghi
  • Hết dính: Xấp xỉ: 60 phút (23°C và 50% R.H.)
  • Chịu nhiệt: -40oC – +90oC

 

2

2