AKFIX ALLBOND FAST AND STRONG | KEO TRÁM KHE HỖN HỢP

KEO TRÁM KHE AKFIX ALLBOND FAST AND STRONG

  • Hóa chất gốc: MS Polymer
  • Hệ thống ninh kết: Hơi ẩm
  • Tỷ trọng: 1.47 ± 0.03 gr/ml
  • Hình thức/Màu sắc: Nhão, trắng
  • Lưu lượng chảy: > 50 gr/phút
  • Tốc độ ninh kết: ~ 2,60 mm/ 24 giờ (23°C và %50 R.H.)