AKFIX ALLBOND MS UNIVERSAL | KEO DÁN & KEO BỊT HỖN HỢP

AKFIX ALLBOND MS UNIVERSAL

  • Độ bền và khả năng bám dính cao
  • Không chứa dung môi, silicon hoặc izoxianat.
  • Hàm lượng VOC rất thấp
  • Không hình thành bọt, thậm chí trong điều kiện ẩm, ướt
  • Chịu UV rất tốt
  • Có thể sơn phủ bằng sơn gốc nước

 

2

2