AKFIX AS 609 | KEO ACRYLIC ĐA NĂNG

AKFIX AS 609 | KEO ACRYLIC ĐA NĂNG

  • Chịu chu kỳ đóng – tan băng
  • Linh hoạt & chống nứt
  • Gốc nước – không độc
  • Hàm lượng VOC rất thấp
  • Chống thấm nước khi đã ninh kết
  • Có thể sơn phủ