AKFIX AS608 | KEO DÁN GỖ LINH HOẠT

KEO DÁN GỖ AKFIX AS608 LINH HOẠT

  • Gắn khe giữa sàn gỗ và tường
  • Gắn sàn nhiều lớp
  • Gắn khe giữa sàn gỗ và tấm ốp chân tường
  • Thích ứng cho khe nứt trong sàn gỗ.