AKFIX BUMPER SPRAY PAIN | SƠN PHUN GIẢM XÓC Ô TÔ

AKFIX BUMPER SPRAY PAIN

  • Hóa chất gốc: Nhựa Alkyd
  • Màu sắc: Đen
  • Mùi: Dung môi
  • Độ bóng: Bóng loáng, đơn vị độ bóng 30-35, DIN 67530
  • Hiệu quả: Xấp xỉ 2 chiếc giảm xóc* (400 mL)
2

2