AKFIX E300 | KEO EPOXY CHỐNG THẤM, HAI THÀNH PHẦN

KEO EPOXY F

  • Màu sắc:
  • Chất tăng cứng: trắng
  • Nhựa: nâu nhạt
  • Tỷ trọng
  • Chất tăng cứng: 1.52 g/ml
  • Nhựa: 1,64 g/ml
  • Tỷ lệ trộn: 1:1
  • Thời gian thi công: 30 –35 phút (ở 25°C và %50 R.H.)