AKFIX E340 | KEO EPOXY HAI THÀNH PHẦN, NINH KẾT NHANH

KEO EPOXY AKFIX E340

  • Kháng nước, kiềm và dung dịch axit loãng.
  • Bề mặt được dán có thể đưa vào sử dụng sau 24 giờ.
  • Không biến màu, nứt hoặc co ngót trong giai đoạn ninh kết.
  • Có thể sơn phủ, có thể được mài giấy ráp và khoan.