AKFIX E70 | DẦU PHUN THẨM THẤU

AKFIX E70 | DẦU PHUN THẨM THẤU

  • Hóa chất gốc: Dung môi và hỗn hợp dầu với MoS2
  • Hình thức: Dung dịch màu đen
  • Tỷ trọng: 6.4 ±0,25 lb/gal
  • Mùi: Đặc trưng
  • Khả năng thẩm thấu hoàn hảo.