AKFIX E80 | SILICON BÔI TRƠN

AKFIX E80 | SILICON BÔI TRƠN

  • Hình thức: Sol khí
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Tỷ trọng: 8.2lb/gal
  • Mùi: Đặc trưng
  • Điểm bay hơi: N/A