AKFIX E90 | PHUN CHỐNG HOA LỬA

AKFIX E90 | PHUN CHỐNG HOA LỬA

  • Hình thức: Sol khí
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Tỷ trọng: 8.2lb/gal
  • Mùi: Đặc trưng
  • Điểm cháy: N/A