AKFIX G400 | KEO KẾT DÍNH GRANIT & CẨM THẠCH

KEO KẾT DÍNH AKFIX G400

  • Màu sắc: Be(thành phần A), Trắng (thành phầnB)
  • Tỷ lệ trộn: 100 gr keo với 1.0 gr chất tăng cứng
  • Thời gian thi công: 5-10 phút (23°C, 50%R.H)
  • Tỷ trọng: 1.85g/cm3 ở 20ºC (thành phần A)(ASTM D1875)
    : 1.80 g/cm3 ở 20ºC (thành phầnB)