AKFIX HB 1010 | HỆ THỐNG POLYUREA HỖN HỢP

AKFIX HB 1010

  • Thay thế các sản phẩm polyurea nguyên chất
  • Phản ứng nhanh và nhanh đưa vào sử dụng
  • 100% chất rắn, không VOC, không mùi
  • Không chất xúc tác
  • Lớp phủ liền mảnh với khả năng kháng nước cao