AKFIX HT300 GASKET MAKER | KEO SILICON

AKFIX HT300 GASKET MAKER

  • Các ứng dụng trám chít và kết dính cho ô tô.
  • Gắn kín lò nướng và hệ thống sưởi.
  • Trám chít và kết dính linh kiện bếp nấu.
  • Vòng đệm trong máy bơm và động cơ.
  • Gắn kín ống khói.
Mã: AKFIX HT300 Danh mục: Từ khóa: