AKFIX MAXIMUM | BỌT PU PHUN SON KHÍ

BỌT KHÍ PU AKFIX MAXIMUM

  • Gốc: Polyurethane Prepolymer
  • Hệ thống ninh kết: Hơi ẩm
  • Tỷ trọng: 19±3 Kg/m3 (ASTM D1622)
  • Thời gian hết dính (Rộng 1 cm): 6±2 phút (ASTM C1620)
  • Thời gian cắt (rộng 1cm): 20-45 phút (ASTM C1620)
  • Thời gian ninh kết: 24 giờ