AKFIX METAL MATT BRONZE EFFECT | SƠN

AKFIX METAL MATT BRONZE EFFECT

  • Hóa chất gốc: Nhựa tổng hợp
  • Màu sắc: Đồng đỏ, vàng kim
  • Mùi: Dung môi
  • Độ bóng: Đo ở góc 60° độ bóng cao, không đo được, trên 100 DIN 67530
  • Hiệu quả: Xấp xỉ 1.2 m²* (400 mL)
2

2

Mã: AKFIX METAL MATT BRONZE EFFECT Danh mục: Từ khóa: