AKFIX P636 | KEO PU CHỊU LỬA

KEO PU CHỊU LỬA AKFIX P636

  • Kết dính và chít khe chịu lửa giữa nhiều vật liệu xây dựng khác nhau.
  • Chít khe nối và khe co giãn chịu lửa trên sàn.
  • Khe giữa các cấu kiện đúc sẵn.