AKFIX P645 | KEO PU DÁN KIM LOẠI

AKFIX P645 | KEO PU DÁN KIM LOẠI

  • Dựng thân xe hơi, công-ten-nơ, xe tải, vv.
  • Gắn chít đường ống thông khí, máng xối và đường ống, vv.
  • Chít mạch nối tấm kim loại
  • Giảm rung trong các công trình lắp ráp kim loại
2

2