AKFIX PA 550 | KEO THẾ HỆ MỚI DÙNG ĐỂ ÉP NHỰA PVC

KEO AKFIX PA 550

  • Hóa chất gốc: PU phân tán
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất không bay hơi : 39 – 41 (DIN EN ISO 3251)
  • Nhiệt độ kích hoạt: 55-60°C
  • Tỷ trọng: 1.10 g/ml ± 0.05 (ASTM D1875)
  • Độ nhớt: 600-1500cp (23°C và 50% R.H.) (DIN 53019)