AKFIX PA360 | KEO DÁN GỖ PUR D4

KEO DÁN GỖ PUR D4 AKFIX PA360

  • Hóa chất gốc: Polyurethane Prepolymer
  • Màu sắc: Nâu nhạt
  • Hệ thống ninh kết: Hơi ẩm
  • Tỷ trọng: 1,10 g/ml ± 0,05 (ASTM D1875)
  • Tiêu thụ: Xấp xỉ 150 ml/m2
2

2