AKFIX PA380 | KEO DÁN PU MỘT THÀNH PHẦN

KEO DÁN PU AKFIX PA380

  • Hóa chất gốc: Polyurethane Prepolymer
  • Màu sắc: Be – Vàng nhạt
  • Hệ thống ninh kết: Hơi ẩm
  • Tỷ trọng: 1,10 g/ml ± 0,01 (ASTM D1875)
  • Độ nhớt: 20°C 10000-15000 cp, cps ở 20°C