AKFIX POLYUREA FA 1044 | BÉO NGUYÊN CHẤT, HAI THÀNH PHẦN

AKFIX POLYUREA FA 1044

  • Thích ứng cho khu vực tiếp xúc thực phẩm và nước uống
  • 100% chất rắn, không VOC, không mùi
  • Không chứa chất xúc tác
  • Phản ứng nhanh và nhanh đưa vào sử dụng
  • Ổn định nhiệt hoàn hảo

 

2

2