AKFIX POLYUREA FR 1044 | BÉO NGUYÊN CHẤT, HAI THÀNH PHẦN

AKFIX POLYUREA FR 1044

  • Chống cháy
  • 100% chất rắn, không VOC, không mùi
  • Không chứa chất xúc tác
  • Phản ứng nhanh và nhanh đưa vào sử dụng
  • Ổn định nhiệt hoàn hảo
  • Liền mảnh với khả năng kháng nước cao
2

2