AKFIX POLYUREA PA 1070 | GỐC POLYASPARTIC KHÁNG UV

AKFIX POLYUREA PA 1070

  • Kháng UV hoàn hảo
  • Khả năng ổn định màu 100%
  • Phản ứng nhanh và nhanh đưa vào sử dụng
  • 100% chất rắn, không VOC, không mùi
  • Độ bền căng cao
  • Kháng ăn mòn