AKFIX PU PAINT 214 | SƠN PHỦ MẶT HAI THÀNH PHẦN

SƠN PHỦ AKFIX PU PAINT 214

  • Bám dính rất tốt lên mặt nền khoáng
  • Chống mài mòn và phong hóa
  • Kết cấu cứng
  • Chịu tia cực tím và bền màu
  • Mái và gara