AKFIX R110 | CHẤT TẨY RỬA PHANH VÀ LY HỢP

CHẤT TẨY RỬA AKFIX R110

  • Tẩy sạch hiệu quả dầu phanh, dầu, mỡ và cặn đóng cứng.
  • Loại bỏ bụi khỏi phanh và bộ ly hợp.
  • Giảm tiếng rít của đĩa phanh và bộ ly hợp.
  • Có thể ứng dụng mà không cần tháo ròi