AKFIX R306 | KEO PVC CỨNG

KEO PVC CỨNG AKFIX R306

  • Hóa chất gốc: Nhựa polyme PVC-U, dung môi hữu cơ và chất xúc biến.
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Độ nhớt: 7000-15000 cP
  • Tỷ trọng: 0.96gr/ml
  • Khả năng cháy: Dễ bắt cháy
  • Thời gian mở: 20°C = 4 phút