AKFIX R60 | ĐỒ SỬA CHỮA LỐP

AKFIX R60 | ĐỒ SỬA CHỮA LỐP

  • Hình thức: Sol khí
  • Màu sắc: Trong suốt
  • Tỷ trọng: 1 gr/cm3
  • Mùi: Đặc trưng
  • Điểm cháy: N/A
  • Hàm lượng chất rắn: %50
Mã: AKFIX R60 Danh mục: