AKFIX R72 | RAIN REPELLENT SPRAY

AKFIX R72 | RAIN REPELLENT SPRAY

  • Hình thức: Phun
  • Màu sắc: Đặc trưng, trong suốt
  • Tỷ trọng: 0,998g/ml
  • Chất đẩy: Không
  • Thời hạn sử dụng: 1 năm
Mã: AKFIX R72 Danh mục: Từ khóa: