AKFIX SPRAY PAINT | HỆ THỐNG PHUN

AKFIX SPRAY PAINT | HỆ THỐNG PHUN

  • Hóa chất gốc: Nitro-combi
  • Màu sắc: Đa dạng
  • Mùi: Dung môi
  • Độ bóng: 80 đơn vị bóng
  • Độ mờ: 5-10 đơn vị bóng DIN 67530
2

2