NITOBOND EP | PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA

PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA NITOBOND EP

  • Có thể thi công trên bề mặt khô hoặc ẩm
  • Độ bền cơ học cao
  • Độ bám dính tốt
  • Có thể được áp dụng khi cần có lớp nền / hàng rào sửa chữa
  • Tiêu chuẩn và điểm đặt chậm
2

2