NITOBOND SBA | PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA

PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA NITOBOND SBA

  • Quay lại dịch vụ nhanh chóng
  • Có thể sử dụng với súng bắn xương chất lượng tốt (cỡ 300ml)
  • Không cần thiết bị trộn bổ sung
  • Không tác dụng lực lớn lên bề mặt
2

2