NITOBOND SBR | PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA

PHỤ GIA KẾT DÍNH CHO VỮA NITOBOND SBR

  • Chất lỏng một thành phần có thể dễ dàng đo theo yêu cầu
  • Cải thiện sự gắn kết và khả năng làm việc
  • Cải tiến cối để cung cấp khả năng sửa chữa, kết xuất

 

2

2