NITOCOTE EN901 | LỚP PHỦ GỐC EPOXY

 LỚP PHỦ GỐC EPOXY NITOCOTE EN901

  • 100% chất rắn, không dung môi
  • Thể hiện khả năng chống hóa chất tuyệt vời ở mức độ pH từ 1-14 ở 25 ° C
  • Kết dính tuyệt vời với bê tông, thép nhẹ
  • Chống mài mòn tuyệt vời
2

2