NITOCOTE EP403 | LỚP PHỦ GỐC EPOXY

LỚP PHỦ GỐC EPOXY NITOCOTE EP403 

  • Ứng dụng xây dựng cao 
  • Bề mặt nhẵn, bóng, dễ lau chùi Chống ăn mòn, hóa chất và mài mòn
  • Có thể áp dụng cho bề mặt ẩm ướt 
  • Cung cấp sự bảo vệ chống lại hơi nước và các khí ngầm như, cabon 
2

2