NITOCOTE EPU | LỚP PHỦ GỐC EPOXY

LỚP PHỦ GỐC EPOXY NITOCOTE EPU

  • Nitocote EPU được sử dụng như một lớp sơn hai lớp.
  • Nitocote EPU có sẵn màu Xám tiêu chuẩn, các màu khác có sẵn tùy theo số lượng đặt hàng tối thiểu.

 

2

2