NITOCOTE ET550 | CHỐNG THẤM EPOXY GỐC THAN ĐÁ

CHỐNG THẤM EPOXY GỐC THAN ĐÁ NITOCOTE ET550

  • Xây dựng màng cao trong một ứng dụng duy nhất.
  • Dễ dàng thi công bằng chổi và bình xịt không khí.
  • Cung cấp sự bảo vệ lâu dài.
  • Không cần sơn lót.
  • Kinh tế và đa năng.

 

2

2