NITOFLOR HARDTOP | HỢP CHẤT LÀM CỨNG BỀ MẶT GỐC XI MĂNG

HỢP CHẤT LÀM CỨNG NITOFLOR HARDTOP

  • Cung cấp sẵn sàng để sử dụng – không cần phụ gia.
  • Cung cấp một bề mặt cứng, chống mài mòn.
  • Tạo thành liên kết nguyên khối với nền bê tông tươi.
2

2