NITOFLOR LH | CHẤT TĂNG CỨNG BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG

CHẤT TĂNG CỨNG NITOFLOR LH

  • Đông cứng – làm cho bê tông cứng hơn và chống mài mòn
  • Chống bụi – tạo ra một môi trường sạch hơn, lành mạnh hơn
  • Vĩnh viễn – Một ứng dụng thâm nhập Bảo trì dễ dàng.
  • Giúp việc vệ sinh dễ dàng hơn. 
2

2